Деректер қоры

2 желтоқсан 2015 - Айдана Жусупкалиева

Microsoft Access бағдарламасыол– кез-келгенфирма, мекеме, шағынкәсіпкерлікшаруа-шылықтарбір-бірітурламағлұматалуүшін, немесекелісуүшін, арнайықағаздартолты-рып, құжаттардайыднап, қағаздардыңсанынкөбейтіпәуреболмайды. Мұныңбәріносыбағдарламажасайды. Бұлбағдарламадакестетүрінде, сызбатүрінде, кез-келгенфирманыңтолықмағлұматтарыболады. Оныалыпқарап, оныментікелейжұмысжасайберугеболады.

Microsoft Access бағдарламасықазіргікездекомпьютерліктехнологиялардыңқұралре-тіндекеңірекпайдаланылуы. Бұлбағдарламақазіргітаңдакомпютердіосыбағыттапайда-ланудыңнақтымысалдарыкөпемес. Бұлбағдарламаныоқушыларғаоқытужүйесіндегікөп-тегенсатыларданбіртіндепмеңгеруарқылыжүргізіледі.

Microsoft Access бағдарламасыкеңіненқолданылатынбағдар. Олөнідірісорындарында, баспа-кітапшығарусалаларында, оқулықтаржасауда, сауда-саттықайналымындаесептікжүйелердіорындаудаерекшерөлдіатқарады. Microsoft Access бағдарламасыжоғарғыоқуорындарындағыоқушыларүшінкеңіненпайдаланудабірнешеұтымдыжақтарыбар. Оқупроцесіндебілімінжетілдіру, ақпаратқұралдарыненгізу, естесақтауоперацияларыбойын-шабарлықмағлұматтардыенгізіпотыру, есептеу, сараптау, т. б. жүйелерүшінтиім-ді. Microsoft Access бағдарламасыкөбінесе, баспақызметерінде, жобажасау, типография-лықжәнетопографиялық, жалпыинженерліксаланыңбәріндеқызмететеді. Соныменқосаконструктіліктәсілдердердіорындау, кестелерменжұмысжасаусалаларындақамтиды.

Сабақ жоспарлары сайты,      www.jospar.kz - 4308656

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!

Сайт редакциясының

Электронды почтасы:

bioustaz@mail.ru

Блогтағы жазбалар

Нургиза Кульджина
Аузы қисайыпты
10 қараша 2017 - НҰр+1 - 0 - 0
Нургиза Кульджина
Иассауидан қалған сөз
10 қараша 2017 - НҰр+1 - 0 - 0
Әжуа:
Әжуа:
8 қараша 2017 - Алға Әлем. - 0 - 0
Қазақ пен арақ
Қазақ пен арақ
7 қазан 2017 - Алға Әлем. - 0 - 0
Коррупция
Коррупция
5 қазан 2017 - Алға Әлем. - 0 - 0