Деректер қоры

2 желтоқсан 2015 - Айдана Жусупкалиева

Microsoft Access бағдарламасыол– кез-келгенфирма, мекеме, шағынкәсіпкерлікшаруа-шылықтарбір-бірітурламағлұматалуүшін, немесекелісуүшін, арнайықағаздартолты-рып, құжаттардайыднап, қағаздардыңсанынкөбейтіпәуреболмайды. Мұныңбәріносыбағдарламажасайды. Бұлбағдарламадакестетүрінде, сызбатүрінде, кез-келгенфирманыңтолықмағлұматтарыболады. Оныалыпқарап, оныментікелейжұмысжасайберугеболады.

Microsoft Access бағдарламасықазіргікездекомпьютерліктехнологиялардыңқұралре-тіндекеңірекпайдаланылуы. Бұлбағдарламақазіргітаңдакомпютердіосыбағыттапайда-ланудыңнақтымысалдарыкөпемес. Бұлбағдарламаныоқушыларғаоқытужүйесіндегікөп-тегенсатыларданбіртіндепмеңгеруарқылыжүргізіледі.

Microsoft Access бағдарламасыкеңіненқолданылатынбағдар. Олөнідірісорындарында, баспа-кітапшығарусалаларында, оқулықтаржасауда, сауда-саттықайналымындаесептікжүйелердіорындаудаерекшерөлдіатқарады. Microsoft Access бағдарламасыжоғарғыоқуорындарындағыоқушыларүшінкеңіненпайдаланудабірнешеұтымдыжақтарыбар. Оқупроцесіндебілімінжетілдіру, ақпаратқұралдарыненгізу, естесақтауоперацияларыбойын-шабарлықмағлұматтардыенгізіпотыру, есептеу, сараптау, т. б. жүйелерүшінтиім-ді. Microsoft Access бағдарламасыкөбінесе, баспақызметерінде, жобажасау, типография-лықжәнетопографиялық, жалпыинженерліксаланыңбәріндеқызмететеді. Соныменқосаконструктіліктәсілдердердіорындау, кестелерменжұмысжасаусалаларындақамтиды.

Сабақ жоспарлары сайты,      www.jospar.kz - 3667700

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!

Сайт редакциясының

Электронды почтасы:

bioustaz@mail.ru

Блогтағы жазбалар

Қазақ пен арақ
Қазақ пен арақ
7 қазан 2017 - Алға Әлем. - 0 - 0
Коррупция
Коррупция
5 қазан 2017 - Алға Әлем. - 0 - 0
Әнші Шақтай -  Айдындағы аққулар.
Әнші Шақтай - Айдындағы аққулар.
21 қыркүйек 2017 - Алға Әлем. - 0 - 0
Тек ақылмен...
Тек ақылмен...
21 қыркүйек 2017 - Алға Әлем. - 0 - 0
Askar Karabshayev
Өз ойым
4 қыркүйек 2017 - My diary - 0 - 0