Деректер қоры

2 желтоқсан 2015 - Айдана Жусупкалиева

Microsoft Access бағдарламасыол– кез-келгенфирма, мекеме, шағынкәсіпкерлікшаруа-шылықтарбір-бірітурламағлұматалуүшін, немесекелісуүшін, арнайықағаздартолты-рып, құжаттардайыднап, қағаздардыңсанынкөбейтіпәуреболмайды. Мұныңбәріносыбағдарламажасайды. Бұлбағдарламадакестетүрінде, сызбатүрінде, кез-келгенфирманыңтолықмағлұматтарыболады. Оныалыпқарап, оныментікелейжұмысжасайберугеболады.

Microsoft Access бағдарламасықазіргікездекомпьютерліктехнологиялардыңқұралре-тіндекеңірекпайдаланылуы. Бұлбағдарламақазіргітаңдакомпютердіосыбағыттапайда-ланудыңнақтымысалдарыкөпемес. Бұлбағдарламаныоқушыларғаоқытужүйесіндегікөп-тегенсатыларданбіртіндепмеңгеруарқылыжүргізіледі.

Microsoft Access бағдарламасыкеңіненқолданылатынбағдар. Олөнідірісорындарында, баспа-кітапшығарусалаларында, оқулықтаржасауда, сауда-саттықайналымындаесептікжүйелердіорындаудаерекшерөлдіатқарады. Microsoft Access бағдарламасыжоғарғыоқуорындарындағыоқушыларүшінкеңіненпайдаланудабірнешеұтымдыжақтарыбар. Оқупроцесіндебілімінжетілдіру, ақпаратқұралдарыненгізу, естесақтауоперацияларыбойын-шабарлықмағлұматтардыенгізіпотыру, есептеу, сараптау, т. б. жүйелерүшінтиім-ді. Microsoft Access бағдарламасыкөбінесе, баспақызметерінде, жобажасау, типография-лықжәнетопографиялық, жалпыинженерліксаланыңбәріндеқызмететеді. Соныменқосаконструктіліктәсілдердердіорындау, кестелерменжұмысжасаусалаларындақамтиды.

Сабақ жоспарлары сайты,      www.jospar.kz - 652593

Пікірлер (0)

Сайт редакциясының

Электронды почтасы:

bioustaz@mail.ru

Үздік ұстаздар

Askar Naymantaev
+526
Зулап өткен күндер-ай құр аттайын, Сырғанаған күндер-ай, сынаптайын...
Таланттар мектебі
+422
"АКТЕР ШЕБЕРЛІГІ", "САХНА ТІЛІ" қызықтырса, бізге хабарлас!
Админ
+401
Құрметті сайт қолданушылары, сайтқа тіркелгеннен кейін, өз суреттеріңізді аваға орнатып алсаңыздар, ол үшін бас суретті теңшеу батырмасын
Аят
+70
Ассалаумағаликум Алаш ұстаздары
ӘСЕЛ
+65
Нет никого