9 сыныпқа арналған геометриядан емтихан билеттері

16 сәуір 2014 - Админ

Математиканы тереңдетіп оқытатын 9 сыныпқа арналған геометриядан емтихан билеттері,

Мақсаты: Математика пәні бойынша тереңдетіліп оқытуға арналған бағдарлама және жалпы білім беру стандартындағы белгіленген білім деңгейін теқсеру.

№1 билет

1.Параллелограммның белгілері.

2.Үш қабырғасы бойынша үшбұрыш салу.

3.«Фигуралардың ұқсастығы» тақырыбы бойынша есеп.

№2 билет

1.Ромб. Ромбының диагоналдары туралы теорема.

2.Бұрыштың биссектрисасын салу.

3.«Іштей сызылған шеңбер» тақырыбы бойынша есеп.

№3 билет

1.Параллелограммның қасиеттері.

2.Тік бұрышты үшбұрыштардың теңдігі (таңдауы бойынша бір теореманың дәлелдеуі)

3.«Шеңбер ішіндегі бұрыштар» тақырыбы бойынша есеп.

№4 билет

1.Тіктөртбұрыш. Тіктөртбұрыштың диагональдары туралы теорема.

2.Кесіндіні қақ бөлу, бірдей n-бөлікке бөлу.

3.«Векторлар» тақырыбы бойынша есеп.

№5 билет

1.Тік бұрышты үшбұрыштың ауданы туралы теорема.

2.Берілген бұрышқа тең бұрыш салу.

3.«Үшбұрыштарды шешу» тақырыбы бойынша есеп.

№6 билет

1.Параллелограммның ауданы туралы теорема.

2.Шеңбер, оның элементтері. Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы.

3.«Үшбұрыштың ішкі бұрышының биссектрисасы» тақырыбы бойынша есеп.

№7 билет

1.Фалес теоремасы.

2.Векторлардың скаляр көбейтіндісі, оның қасиеттері.

3.«Көпбұрыштар» тақырыбы бойынша есеп.

№8 билет

1.Үшбұрыштың орта сызығы. Үшбұрыштың орта сызығы туралытеорема.

2.Стереометрия аксиомалары.

3.«Шеңбер және көпбұрыштар» тақырыбы бойынша есеп.

<img width=«12» height=«23» src=«file:///H:/WINDOWS/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif» v:shapes="_x0000_i1025">

№9 билет

1.Үшбұрыштың ауданының формуласын қорыту: S = <img width=«16» height=«41» src=«file:///H:/WINDOWS/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif» v:shapes="_x0000_i1026">▪ ah.

2.Стереометрия аксиомаларының салдары (таңдауы бойынша біреуін дәлелдеу).

3.«Тік бұрышты үшбұрыш» тақырыбы бойынша есеп.

№10 билет

1.Трапеция. Трапецияның орта сызығы туралы теорема.

2.Үшбұрыштың биссектрисасының қасиеті.

3.«Салу есептері» тақырыбы бойынша есеп.

№11 билет

1.Үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктесі туралы теорема.

2.450 бұрыштың синусының, косинусының, тангенсінің мәндерін табу.

3.«Сырттай сызылған шеңбер» тақырыбы бойынша есеп.

№12 билет

1.Тіктөртбұрыштың ауданы туралы теорема.

2.Шеңберге жүргізілген жанама, оның қасиеті.

3.«Үшбұрыштың элементтері» тақырыбы бойынша есеп.

№13 билет

1.Трапецияның ауданы (теорема).

2.600 бұрыштың синусының, косинусының, тангенсінің мәндерін табу.

3.«Жазықтықтардың параллельдігі» тақырыбы бойынша есеп.

№14 билет

1.Пифагор теоремасы.

2.Кеңістіктегі түзулердің өзара орналасуы.

3.«Шеңберлер комбинациялары» тақырыбы бойынша есеп.

№15 билет

1.Тік бұрышты үшбұрыштың пропорционал кесінділері туралы теоремалар (таңдауы бойынша біреуін дәлелдеу).

2.Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы.

3.«Тіктөртбұрыш, шаршы» тақырыбы бойынша есеп.

№16 билет

1.Синустар теоремасы.

2.Көпбұрыштар, көпбұрыштардың түрлері.

3.«Салу есептері» тақырыбы бойынша есеп.

№17 билет

1.Косинустар теоремасы.

2.Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы. Үш перпендикуляр туралы теорема.

3.«Векторлар» тақырыбы бойынша есеп.

№18 билет

1.Тең бүйірлі үшбұрыш, оның қасиеттері.

2.300 бұрыштың синусының, косинусының, тангенсінің мәндерін табу.

3.«Шеңбер ішіндегі пропорционал кесінділер» тақырыбы бойынша есеп.

№19 билет

1.Іргелес, вертикаль бұрыштар, олардың қасиеттері.

2.Үшбұрыштардың ұқсастығының белгілері (таңдауы бойынша біреуін дәлелдеу).

3.«Шеңберлер комбинациялары» тақырыбы бойынша есеп.

№20 билет

1.Үшбұрыштардың теңдігінің белгілері (таңдауы бойынша біреуін дәлелдеу).

2.Дұрыс көпбұрыштың қабырғасы мен іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиусы арасындағы байланыс.

3.«Ұқсастық» тақырыбы бойынша есеп.

№21 билет

1.300 бұрышқа қарсы жатқан катеттің қасиеті.

2.Екі параллель түзуді үшінші түзу қиғанда пайда болатын бұрыштар туралы теоремалар.

3.«Дұрыс көпбұрыштар» тақырыбы бойынша есеп.

№22 билет

1.Үшбұрыш. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы туралы теорема.

2.Шеңбердің ұзындығы.

3.«Трапеция» тақырыбы бойынша есеп.

№23 билет

1.Параллель түзулер. Екі түзудің параллельдік белгісі (таңдауы бойынша біреуін дәлелдеу).

2.Үшбұрыштың ауданының формуласын қорыту: S = 1/2absinc

3.«Үшбұрыш элементтері» тақырыбы бойынша есеп.

№24 билет

1.Тең бүйірлі үшбұрыштың қасиеттері, табанына түсірілген медиана туралы теорема.

2.Дөңгелектің ауданы.

3.«Ромб» тақырыбы бойынша есеп.

№25 билет

1.Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теорема.

2.Дөңгелек сектор мен сегмент, олардың аудандары.

3.«Үшбұрыштардың аудандары» тақырыбы бойынша есеп.

- 7508434

Пікірлер (2)
Диас # 8 маусым 2014 в 16:52 0
Ответтери кайда
Нурмаханбетова Айдана # 8 сәуір 2016 в 21:40 0
Жауаптары қайдан табамыз?