​ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРЫ

23 қыркүйек 2014 - Админ
​ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРЫ

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРЫ

9сынып

2014-2015 оқу жылы

Оқытудың басты мақсаты:

–коммуникативтік, тілдік, мәдени-танымдық біліктілігі дарыған тұлға даярлауға мүмкіндік туғызу.

–Қазақстан тарихын, рухани және материалдық мәдениетін, тұрмысын таныту, яғни тарихи – мәдени таным біліктілігін қалыптастыру.

  –әлемдік тарихи үдерістің құрамдас бөлігі ретінде Қазақстанда адамзат қоғамының даму тарихы туралы білімін қалыптастыру;

  –тарихи оқиғалар, құбылыстарды дербес талдай білу, қоғамдық құбылыстарға өзіндік көзқарастарын білдіру, күнделікті өмірде білімін қолдана білу дағдыларын дамыту;

  –тарихи деректермен жұмыс жасай білу және тарихи білімдерін шығармашылықпен қолдану дағдыларын қалыптастыру, тарихи оқиғалар мен құбылыстарды салыстырмалы талдау арқылы ой елегінен өткізуге дағдыландыру;

  –жас жеткіншектердің Отаны мен халық алдында жауапкершілікті сезінетін азаматтық позициясын қалыптастыру;

  –еліне қызмет етуге дайын отансүйгіш, қазақ халқының тарихы мен мәдениетін және Қазақстанда өмір сүріп жатқан халықтардың тарихы мен мәдениетін құрметтейтін белсенді азамат тәрбиелеу;

Бағдарламаның сипаты

Адамзат тарихы әр дәуірде, әр кезеңде өздерінің ой-парасатымен, білік-білімімен, кемеңгерлік болмысымен, берісі ұлт дамуына, әрісі әлемдік құндылықтарымыздың молаюына орасан үлес қосқан тұғыры биік тұлғаларға бай.
Жерүсті өркениеттерінің арғы-бергі тарихына көз жүгіртер болсақ, сол тұғырлы тұлғалар адамзат баласына ортақ сауалдарға жауап іздеу арқылы өз ұлтының көкейкесті мәселелерін жалпыадамзаттық таным мен талдау биігіне көтеріп отырған. Соның нәтижесінде ұлттың ойлау шеңберінің шек-шекарасы кеңейіп, оның әдебиеті мен өнерінің, ғылымы мен білімінің, рухани кеңістігінің абырой-беделі әлемдік сипатқа ие болған.
Оның ішінде Қазақстанның мемлекет болып қалыптасуына тарихи қайраткерлердің қосқан үлесі мол. Тарих толқынында есімі елге танымал болған қайраткерлердің өмірі және шығармашылығы алға жетелейді, тәрбие береді.

Ұсынылған бағдарламаның мақсаты –Тәуелсіз Қазақстан тарихында өзіндік өшпес із қалдырған асыл тұлғалармен таныстыру, олардың жарқын істерін өскелең ұрпаққа үлгі ету.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны

Тарихи тұлғалар дегеніміз кімдер? Неліктен біз тарих толқынында қоғамның өсіп — өнуіне, өз елінің дамуы үшін ат салысқан тұлғаларды есімізде сақтаймыз? Тарихи тұлғалардың еліміздегі ролі қандай? — деген сұрақтарға жауап беру.

Оқушылар Қазақстанның іргелі ел болып қалыптасуына үлес қосқан азаматтардың өмірі және шығармашылығы туралы ақпарат алады және оқушы мен мұғалім тарапынан туындаған сұрақтарға жауап береді. Бұл сабақ оқушының ізденушілік біліктілігін дамытып, ақпарат табуға деген құштарлық сезімін оятады, қызығушылыққа жетелейді.

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жаңғыруының негізгі кезеңдеріндегі тұлғалар туралы мағлұмат беріледі.

Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейде танылуы, оны танытатын тұлғалар.

«Қазақстан – 2030» стратегиясы: барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. «Қазақстан – 2030» және «Қазақстан – 2050» бағдарламалық стратегияларының тарихи маңызы, ұзақ жылдарға арналған басым мақсаттар және оны жүзеге асыратын тұлғалар.

Бағдарламаның негізі

ҚР жалпы орта білім беретін мектептердің мемлекеттік білім стандарты. 2002 жыл.

Дидактикалық мақсаттар / Күтілетін нәтижелер

— тарихи қайраткерлердің өмірі және шығармашылығы туралы мазмұндай алады;

— тарихи тұлғалармен танысып, өз көзқарастарын ортаға сала біледі;

— әлем тарихы бойнша тұлғалардың қосқан үлесін бағалай біледі;

— туған ел, ерлік туралы мақал-мәтелдерді, өлеңдерді мәнерлеп жатқа айта алады;

Ынтымастық, мәселені шешу дағдысы, іске жауапкершілік, бейімділік, коммуникативтік құзырлық, шығармашылық, сын тұрғысынан ойлау дағдысы, білуге ұмтылыс, құмарлық, ақпараттық және медиақұралдармен жұмыс жасау дағдысы

Материалдар және ресурстар

Фотоаппарат, лазерлік диск, компьютер, принтер, видеокамера, сандық камера, сканер, интернет, тарихи тұлғаларға байланысты кітаптар. әдістемелік нұсқаулар, хрестоматиялар, анықтама материалдары, интернет

телевизор, электрондық таблицалар, электрондық почта, баспа материалдар

р/с

тақырыбы

сағ.

мерзімі

қосымша

І тоқсан

1.

Кіріспе

1

2.

Желтоқсан оқиғалары. Қайрат Рысқұлбеков

1

3.

Тәуелсiз Қазақстан Республикасы: Қазақстан Республикасының басқару формасы және билік тармақтары.

1

4.

Н.Ә. Назарбаев – Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті

1

5.

Қазақстанның Мемлекеттiк рәміздері.Ш.Ниязбеков, Ж.Малибеков, Ш.Уалиханов

1

6.

Ж.Нажімединов, Ш.Қалдаяқов

1

7.

Қазақстандағы саяси партиялар мен олардың жетекшілері.

1

8.

Қазақстанның өнеркәсібіндегі тұлғалар

2

ІІ тоқсан

1.

Қазақстан ауыл шаруашылығындағы тұлғалар

2

2.

Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейде танылуы. Қоғам қайраткерлері.

2

3.

Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейде танылуы. Ғалымдар.

2

4.

Нәтиже сабақ

1

ІІІ тоқсан

1.

Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейде танылуы. Спортшылар.

2

2.

Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейде танылуы. Мәдениет қайраткерлері.

2

3.

Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейде танылуы. Кино.

2

4.

Қазақстан және әлемнің жетекші мемлекеттері, көпвекторлы сыртқы саясат;

2

5.

Шығармашылық жұмыс

1

6.

Нәтиже сабақ

1

IV тоқсан

1.

Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты.

2

2.

Астананың дамуы –Қазақстанның өрлеуінің нышаны

2

3.

БАҚ

2

4.

Шығармашылық жұмыс

1

5.

Нәтиже сабақ

1

Қоланылған әдебиет:

1.ҚР «Білім туралы » Заңы

2.Қазақстан Республикасында білім берудің мемлекеттік бағдарламасяы

3.«Жеке тұлғаны шығармашылыққа баулу» Қазақстан мектебі.2008

4.Қалиұлы С., Қазақ энциклопедиясының теориялық негіздері мен тарихы ( Оқу құралы). –Алматы: Білім, 2003-280 б.

5."Қазақ тарихы" ғылыми әдістемелік журнал.2008 ж. №3

6.. ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ МО РК2013года3-е изд., перераб.-Алматы: Атамура,2012г

7.2.СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ,

8.3.УЧЕБНИКА С.М.Машимбаев, С.А.Тортаев, М.Маженова, В.С.ткаченкоВсемирная История средних веков

9.4.ПОУРОЧНЫХ ПЛАНОВ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА –6-7-8класс.

10.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

9класс

2014-2015уч.год

История – не просто чередование эпохи времен, это и бесконечная галерея исторических портретов людей, прошедших по земле.

Д.Волкогонов

Цели обучния:

  –формирование у учащихся активной гражданской позиции (личности) посредством изучения истории своей страны.

  –развивать у учащихся умение использовать в жизни полученные знания, самостоятельно обобщать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формировать личностное отношение к тому или иному историческому явлению;

  –сформировать у учащихся навыки творческого применения исторических знаний, умения работать с историческими источниками, осмысливать исторические события и явления на основе сравнительного анализа;

  –сформировать гражданскую позицию молодого поколения, ответственного перед своей Отчизной и народом;

  –воспитывать чувство патриотизма, активную гражданскую позицию, уважение к истории и культуре казахского народа, а также других народов, проживающих в Казахстане;

Краткое содержание программы

Жизнедеятельность любого общества во всей ее всесторонности, со всеми событиями есть не беспорядочное взаимодействие отдельных случайностей, а в целом упорядоченная организованная система, которая все-таки подчиняется установленным законам существования и развития.
Все мыпринимаем участие в создании истории, ведь наши личные поступки сливаются в общий поток действий масс, социальных групп, партий, правительств. В ходе общественной жизни возникают и борются прогрессивные и реакционные, передовые и устаревшие, правильные и ложные идеи.
Однако массами необходимо руководить, поэтому всегда находятся личности, которые способны повести за собой. В мировой истории произошло большое количество событий, которые всегда направлялись разными по своему моральному облику и уму личностями: гениальными или посредственными, волевыми или слабодушными, прогрессивными или реакционными.
Эти личности оказывали на ход исторических событий, на судьбы нации, народа различное влияние.Курс посвящен личностям, которые оставили в истории Независимого Казахстана неизгладимый след как политические, государственные и культурные деятели.

Основа программы

Закон РК «об Образовании»

Стандарты образовния 2002г

Ожидаемый результат

  –выразить свое мнение о дискуссиях в области культуры;

  –давать характеристику причин многонациональности Казахстана, политики межнациональных отношений в разные исторические периоды и демографического положения Казахстана;

  –анализировать основные изменения общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни и внешней политики независимого Казахстана;

  –выразить свое мнение о трудностях и проблемах современного Казахстана;

  –работать с документами в архивах, карточками-каталогами, необходимыми материалами в библиотеках, экспонатами в музеях и применять результаты работы на уроках;

  –использовать материалы периодической печати в учебном процессе.

–проявление активной гражданской позиции, высоких патриотических чувств, готовности к служению своей Родине и защите ее интересов;

–способность к самообразованию и самореализации и созидательному труду;

Материалыи ресурсы

Фотоаппарат, лазерный диск, компьютер, принтер, видеокамера, сканер, интернет, книги, журналы, методические пособия, хрестоматии, справочники, периодическая печать.

р/с

тақырыбы

сағ.

мерзімі

қосымша

І тоқсан

1.

ВВедение

1

2.

Декабрьские события. Қайрат Рысқұлбеков

1

3.

Независимая Республика Казахстан: форма правления в Республике Казахстан и ветви власти.

1

4.

Н.А.Назарбаев – Первый Президент Республики Казахстан

1

5.

Государственные символы.Ш.Ниязбеков, Ж.Малибеков, Ш.Уалиханов

1

6.

Ж.Нажімединов, Ш.Қалдаяқов

1

7.

Политические партии и движения в современном Казахстане, их руководители.

1

8.

Знаменитые люди в промышленности Казахстана

2

ІІ тоқсан

1.

Знаменитые люди в сельском хозяйстве Казахстана

2

2.

Казахстан на международной арене. Общественные деятели современного Казахстана.

2

3.

Казахстан на международной арене. Ученые современного Казахстана.

2

4.

Итоговый урок

1

ІІІ тоқсан

1.

Казахстан на международной арене. Спортсмены.

2

2.

Казахстан на международной арене. Деятели культуры современного Казахстана.

2

3.

Казахстан на международной арене. Кино.

2

4.

Казахстан и ведущие страны мира, основные внешнеполитические приоритеты Республики Казахстан, многовекторность внешней политики

2

5.

Творческая работа

1

6.

Итоговый урок

1

IV тоқсан

1.

Стратегия «Казахстан–2050» – новый политический курс состоявшегося государства

2

2.

Астана – новая столица Республики Казахстан

2

3.

СМИ

2

4.

Творческая работа

1

5.

Итоговый урок

1

Қоланылған әдебиет:

11.ҚР «Білім туралы » Заңы

12.Қазақстан Республикасында білім берудің мемлекеттік бағдарламасяы

13.«Жеке тұлғаны шығармашылыққа баулу» Қазақстан мектебі.2008

14.Қалиұлы С., Қазақ энциклопедиясының теориялық негіздері мен тарихы ( Оқу құралы). –Алматы: Білім, 2003-280 б.

15."Қазақ тарихы" ғылыми әдістемелік журнал.2008 ж. №3

Осыған ұқсас жазбалар:

Тарих5-6-7 сыныптарға арналған Яссауитану сабағының бағдарламасы

ҚұжатнамаАбайтану курсының бағдарламасы

ҚұжатнамаОқыту мен оқуда өзгеріс енгізілгенін және ол басқарылғанын растайтын тізбектелген сабақтар топтамасы өткізілгені туралы рефлексивтік есеп

ҚұжатнамаТізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлау жөніндегі бір рефлексивтік есеп

ҚұжатнамаТiзбектелген сабақтаp топтамасына Бағдарламаның бір модулі туралы рефлексивтік есеп.

- 7420380

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!