Қазақ тілі пәнінен 5-сыныпқа арналған тест. ІІ нұсқа

1 наурыз 2015 - Айгүл Дайырқызы

Қазақ тілі пәнінен 5-сыныпқа арналған тест

ІІ нұсқа

1.Еріндік дауысты дыбысты көрсет.

а а, ә, е, у, ы ә. ә, е, ұ, ү, у б. о, ө, ұ, ү, у

2. Дауыссыздар нешеге бөлінеді?

а. 2 ә. 3 б. 4

3. Ашық дауыстыларды көрсет.

а ы, і, ұ, ү, о,ө ә. ә, а, е, о, ө, э б. у, ә, ы, ө, о

4. Буынның неше түрі бар?

а. 4 ә. 3 б. 2

5. Тасымалданбайтын сөзді көрсет

а. ағаш ә. қол б. мейрам

6.Үнді дауыссыздарды тап.

а. б, в, г, ғ, д, ж, з ә. қ, т, с, ш, п, ф, щ, х б. м, н, ң, р, у, л, й

7. Қатаң дауыссыздарды көрсет.

а. г, ғ, д, ж, з, в ә. қ, т, с, ш, п, ф, щ, х б. м, н, ң, р, у, л, й

8. Тұйық буынды сөзді көрсет.

а. Мек- теп, сыз- ғыш ә. Ұс- таз, ал- дың б. А – та, та- за

9. Бітеу буынды сөзді тап.

а. Мек- теп, сыз- ғыш ә. Ұс- таз, ал- ды б. А – та, та- за

10. Ашық буынды сөзді тап.

а. Мек- теп, сыз- ғыш ә. Ұс- таз, ал- ды б. А – та, та- за

11. Езулік дауыстыларды тап.

а. о, ө, ,ү, ұ, у ә. а, ә, е, э, ы, і, и б. ы, і, ұ, ү, у, и

12. Қысаң дауыстыларды көрсет.

а. о, ө, ,ү, ұ, у ә. а, ә, е, э, ы, і, и б. ы, і, ұ, ү, у, и

13. Жақтың қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а. Ашық, қысаң ә. Еріндік, езулік б. Жуан, жіңішке

14. Тілдің қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а. Ашық, қысаң ә. Еріндік, езулік б. Жуан, жіңішке

15. Еріннің қатысыны қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а. Ашық, қысаң ә. Еріндік, езулік б. Жуан, жіңішке

16. Жуан дауыстыларды ата.

а. ұ, о, ы, а ә. ә, а, ұ, ү б. а, ы, ұ, э

17. Тасымалданбайтын сөзді көрсет

а. АҚШ ә.бақыт б. тәрбие

18. Қай сөзде қате бар?..

а. қорқу ә. орыты б. халқы

19. Есімдіктің түрлерін тап.

а. Жанды, жансыз ә. Бірлік, ондық б. Жіктік, сілтеу

20. Қазақ тілінді неше әріп бар?

а. 8 ә. 43 б. 42

21.Қазақ тіліне тән дыбыстардың саны қанша?

а 7 ә. 9 б. 8

22. Әріп санынан дыбыс саны көп сөзді көрсет.

а. Жол ә. Япырай б. Асылжан

23. Етістікті тап

а. Жіктеу ә.Тұр б. Жер

24.Мына сөздердің қайсысы дұрыс жазылмаған.

а. Тоқыу ә. Жору б. Кему

25. Тасымал неге негізделеді?

а. дауысты дыбыс ә. буын б. үндестік заң

26.Қазақ тілінде дауыссыз дыбыстардың саны қанша?

а. 12 ә. 20 б. 25

27. Езулік дауыстыларды тап.

а. о, ө, ,ү, ұ, у ә. а, ә, е, э, ы, і, и б. ы, і, ұ, ү, у, и

28. Езулік дауыстылардың саны нешеу?

а. 5 ә. 6 б. 7

29. Көмектес септігінің сұрақтары

а Кімнен? Неден? ә. Кіммен? Немен? б. Кімді? Нені?

30. Табыс септігінің сұрақтары

а. Кімді? Нені? ә. Кім? не? б. Кімге? Неге?

31.Антоним сөздерді көрсетіңіз.
а.биік-аласа ә. Ақшыл- боз. Б. оқушы-мұғалім.
32.Қарама-қарсы мағынада тұрған жұпты табыңыз.
а. Әдемі-әдемілеу. ә. Ұзын-биік. б. Жоғары-төмен.
33.Ашық буыннан құралған сөзді көрсет.

а. Болады ә. Өрнек б. Атты

34.Антоним деген не ?
а. мағыналары бір-біріне қарама қарсы сөздер. ә. мағыналары бір-біріне жақын сөздер.
б. Бастауыш пен баяндауыштың байланысы.35. Сын есім сұрақтарын көрсет.

а.Қандай? қай? ә. Кім? не? б. Кімде? неде?

36. Сын есім жұрнақтарын көрсет

а. лар, лер ә. Лық, лік б. Мен, пен

37 Етістіктің сұрақтарын көрсет.

а. Не істеді? Не қылды? ә. Кім? Не? б. Кімді? Нені?

38. Есімдіктің түрлерін тап.

а. Жанды, жансыз ә. Бірлік, ондық б. Жіктеу, сілтеу

39. Тасымалданбайтын сөзді тап.

а. бұлт ә. аспан б. жұлдыз

40. Заттың атын білдіретін сөздерді не дейміз?

а. Сан есім ә. Зат есім б. Сын есім

41. Зат есім қандай сұрақтарға жауап береді?

а. Қандай? ә. Кім? Не? б. Не істеді?

42. Аптада неше күн бар?

а. Жеті ә.үш б.бес

43. Алфавиттегі екінші дыбыс қандай дыбыс?

а. дауысты, жіңішке ә. дауыссыз, ұяң б. дауыссыз, қатаң

44. Бір жылда неше мезгіл бар?

а. төрт ә. алты б. үш

45. Бір жылда неше ай бар?

а. Он ә. Он екі б. Он бес

46. Тілдің қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а. Ашық, қысаң ә. Еріндік, езулік б. Жуан, жіңішке

47. Еріннің қатысына қарай дауыстылар қалай бөлінеді?

а. Ашық, қысаң ә. Еріндік, езулік б. Жуан, жіңішке

48. Қаратпа сөзді тап. Оля ауылға бар.

а. Оля ә. ауылға б. бар

49. Қысаң дауыстылардың саны нешеу?

а. 5 ә. 6 б. 7

50. Буынға дұрыс бөлінген сөзді тап.

а. Ше- бер- ха- на ә. Шеб-ер-хан-а б. Ше-берх-ана

Осыған ұқсас жазбалар:

ТесттерҚазақ тілі пәнінен 5-сыныпқа арналған тест. ІІІ нұсқа

ТесттерҚазақ тілі пәнінен 5-сыныпқа арналған тест

БастауышДүниетану пәнінен әдістемелік құрал

- 7402872

Пікірлер (1)
Эльмира # 19 қаңтар 2016 в 16:24 0
Тесті қолға алғанындарыңыз дұрыс болыпты. Балалардың білімін көтеруіміз керек.