Сұрақты көру
K?.txt файлындағы "?" символы нені бейнелеу қызметін атқарады
8 мамыр 2018
Жауаптар (0)

Жауап жоқ, сіздің жауабыңыз алғашқы болады